GRIDMOX 1 POWER CONDITIONER

(30 June 2006)

Gridmox


U nekoliko prethodnih projekata, prikazali smo kako se mogu izraditi različite vrste mrežnih filtara, koji mogu biti samostojeći (kao što je to uglavnom slučaj s jednostavnim, paralelnim filtrima) ili ugradbeni (serijski filtri, koji se zbog svoje kompleksnije izrade ugrađuju u zasebne, za to namijenjene, kutije). Ovim pak projektom želimo prikazati kako napraviti optimiziran i složen uređaj široke primjene koji će nam omogućiti što kvalitetniju i potpuniju filtraciju mrežnog napona za napajanje audio sustava. Gridmox 1 je jedan upravo takav uređaj koji, kako po svojoj cijeni tako i po svojoj namjeni i učincima, ozbiljno pretendira na posebno mjesto u vašem HI-FI ormariću - naravno, ne na njegovu vrhu, već na dnu, kao neizostavna baza ili temelj "dobroga zvuka". Nota bene: prijevod engleskog naziva power conditioner nije još posve terminološki usustavljen pa se takvi uređaji u nas prevode svakako, i kao filtri struje i kao čistači i kao kondicioneri i kao regeneratori. Mi ćemo izraz "kondicioner" ovdje koristiti za pasivne uređaje koji samo filtriraju napon, dok ćemo "regenerator" koristiti za aktivne uređaje koji svojim aktivnim elementima ispravljaju oblik sinusnog napona. U nastavku teksta dajemo iscrpniji prikaz glavnih sastavnica Gridmoxa 1, kako smo nazvali ovaj naš kondicioner mrežnog napona.

Pretpostavimo li da se prosječan sustav sastoji od izvora zvuka, pretpojačala i izlaznog pojačala, tada približno znamo i kakva opterećenja i koliko njih će biti priključeno na kondicioner. Kako je često potrebno spojiti i dodatne uređaje, poput dodatnog izvora, eksternog DAC-a i sličnog, tako dolazimo do zaključka da je 5 priključnih mjesta na uređaju otprilike dovoljno za potrebe prosječnog audiofila (slika 1). Da bi se povećale mogućnosti eksperimentiranja s uređajem i što više poboljšala njegova uporabna vrijednost, svako priključno mjesto interno je spojeno na filtre različitih karakteristika, kao što se vidi iz sheme uređaja prikazane na slici 2.

Gridmox 1Slika 1

Gridmox 1 schematicSlika 2

Kondicioner se sastoji od jednog izravnog priključka s paralelnim filtrom (izlaz 5, slika 3), namijenjenog spoju nekog iznimno jakog pojačala, jednog priključka filtriranog dvostrukim serijskim filtrom, koji je opteretiv s maksimalno 3A i namijenjen napajanju malih pojačala, izvora signala ili pretpojačala (izlaz 4), jednog priključka filtriranog dvostrukim serijskim filtrom, maksimalno opteretivog sa 6A i namijenjenog napajanju pojačala većih snaga (izlaz 3), te dva priključka spojena preko dvostrukog serijskog filtra od 3A i odvojnog, balansiranog, regulacijskog transformatora snage 200VA, namijenjena napajanju najosjetljivijih uređaja, poput izvora signala, DAC-a, pretpojačala i sl.

Slika 3

Gridmox je smješten u metalnu (željeznu), standardnu kutiju od 19" (na slici 4 dan je pogled s gornje strane na otvorenu kutiju). Željezo ima dobra elektromagnetska svojstva i za ovu je namjenu daleko bolje od aluminija i sličnih nemagnetskih materijala. Dovod struje napravljen je pomoću licnastog kabela duljine 2m i presjeka 3x2,5mm2, dodatnog oklopljenog pocinčanim, bakrenim oklopom fiksiranim za kabel prozirnim termobužirom. Kabel ide izravno u uređaj, na razvodne kleme, s time da je oklop kabela spojen na kućište. Ovdje smo namjerno izbjegli korištenje IEC utičnice. Naime, standardne IEC utičnice deklarirane su za struju do samo 10A te za naš uređaj mogu predstavljati mjesto nepotrebno povećanog prolaznog otpora, bez obzira što je uređaj "deklariran" za struje do ukupno 10A. Ta maksimalna struja ograničena je automatskim osiguračem od 10A iako je interno ožičenje izvedeno tako da može prenijeti i veće struje (na slici 5 prikazana je zadnja strana, na kojoj se vidi i osigurač). Osim toga, nama su trebala 4 priključka - faza, nula, masa i oklop. 

Razvodne kleme služe za razvod struje prema pojedinim filtrima unutar uređaja. Kleme su deklarirane za 6mm2 kako bi mogle primiti po dvije žice od 2,5mm2, kojima je izvedeno cjelokupno ožičenje. Ožičenje je izvedeno kvazi-zvjezdasto da bi se što više izbjegla pojava petlji (kako po masama tako i po faznim i nultim vodičima !!!!) koje bi mogle umanjiti efekte filtracije i unijeti nepoželjno zujanje ili šum u sustav (slika 4).

U uređaju su korišteni filtri MOX_MFS1 i MOX_MFS2. Dvostruki filtar MFS1 (2x3A) jednim svojim izlazom napaja izravno izlaz 3, dok drugim napaja odvojni-regulacijski transformator. Filtar MFS2 (1x6A) napaja izravno izlaz 4 (slika 5).

Slika 4
Slika 5

Odvojni transformator ima višestruku funkciju:

odvaja (elektrostatski, a ako to želimo, i galvanski) mrežni priključak i izlaze 1 i 2, čime se dobiva određeno slabljenje/potiskivanje smetnji;

spajanjem na različite otcjepe primarnog namota, regulira izlazni napon na točno 230V (ili koliko već želimo), što je osobito potrebno ako je mreža tamo gdje živimo preopterećena i ima premalen napon;

omogućava balansirano napajanje uređaja i time uvelike doprinosi smanjenju zujanja i smetnji u audio sustavu (slika lijevo).

Izlazi 1 i 2 iz transformatora namijenjeni su napajanju najosjetljivijih uređaja koji troše malo energije. Naime, u ovom je modelu snaga transformatora nedostatna za napajanje iole snažnijeg pojačala. Izlazi 1 i 2 dodatno su filtrirani kondenzatorima 220nF/250V AC/X2 (slika ispod).

U uređaj je ugrađen i kontrolni voltmetar (slike 6 i 7), kojim možemo mjeriti dolazni napon mreže (kada je sklopka u položaju in) te izlazni napon iz našeg odvojnog transformatora (sklopka u položaju out). Voltmetar se napaja iz malog transformatora (2-3VA) spojenog na dolazni priključak napajanja (slika 8). Iznimno je koristan, a investicija nije preskupa (30-50 eura).

Slika 6
Slika 7
Slika 8Zaključak

Gridmox 1 pokazao se vrlo korisnim pomagalom u audio sustavu. Budući da je dovodni kabel oklopljen te da naša kutija predstavlja vrlo dobar EM oklop, dobili smo maksimalnu zaštitu od dolaznih smetnji, s jedne strane, i odlaznih smetnji iz naših uređaja i okruženja, s druge. Pored toga, ugrađeni filtri efikasno odvode/filtriraju simetrične i asimetrične smetnje koje su prisutne u napajanju pa možemo reći da je Gridmox istodobno i točka spajanja i točka razdvajanja audio sustava i okoline. On na taj način postaje svojevrstan mini-preslik transformatorske stanice u vašem domu, na što se nijedan audio sustav zasigurno neće žaliti. Pritom vam ugrađeni voltmetar na svom digitalnom zaslonu veselo pokazuje informaciju o promjenama visine napona, ovisno o uključenim potrošačima i dobu dana, koja osim što je sama po sebi zanimljiva, daje i vrlo koristan podatak za iscrpniji uvid i sveobuhvatniju analizu općeg stanja i stabilnosti naponske mreže. 

Izrada ovakvog uređaja iziskuje poprilično vremena i približno 300-400 eura, no dobiveni rezultati zasigurno opravdavaju uložena sredstva. Doduše, stupanj poboljšanja kvalitete reprodukcije ovisit će donekle i o stanju vaše mreže jer uređaj, kao i svaki drugi, ipak nije svemoguć. No, i u slučajevima gdje postoji kvalitetna mreža i trafo-stanica nije daleko (kao što je to kod mene), pozitivni pomaci u zvuku čujni su i neosporivi.

U pripremi je projekt GRIDMOX 2, u kojemu će biti prikazana izrada balansiranog napajanja za cjelokupan audio sustav. Napomena za kraj: nemojte spajati rasvjetna tijela na priključke kondicionera. To je uistinu jedna od glupljih ideja iz, čini se, nepresušnog vrela lokalnih audio vračeva.

TOP 

Povezani članci:

Gridmox 2

power cordCOPYRIGHT NOTICE
This material is not public domain. It is provided for your personal use only and may not be reproduced, re-distributed, re-transmitted, copied or otherwise used in any form without the express written permission of the author. You may not upload this material to any public server, on-line service, network or bulletin board without the prior written permission of the author. The use or copying of the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.