MOX ACTIVE CROSSOVER

(24 December 2005)

ABSTRACT
The MOX* is a flexible active crossover that consists of 2 low-pass filters, 2 high-pass filters, 2 equalizers and input/output buffers for level adjustment and conversion of the input signal from balanced to unbalanced and vice-versa. The filters are first- or second-order active filters of Sallen Key type with independently adjustable Q (0.5-2) and 1/3 octave accuracy. The MOX can be configured as either a two-way crossover with a 6/12/18/24dB slope or a three-way crossover with a 6/12dB slope. The midrange equalizers are added to allow for the adjustment of minor amplitude irregularities (e.g. resonant peaks) in the frequency response of the loudspeaker.

Key words: active crossover, Sallen Key, low pass filter, high pass filter, equalizer, operational amplifier, symmetrical power supply, cutoff frequency, prototyping.

*The name of the crossover is eponymous in nature and dates back to 2004, when I used it for the first time in a DIY forum thread to present an earlier version of the project. It stands for "Milan's Own X-over".

MOX active crossover

Mox je univerzalna aktivna skretnica, čija je principna shema prikazana na slici 1.

Mox active crossover
Slika 1: MOX - principna shema

Skretnica se sastoji od 2 niskopropusna filtra strmine 6 ili 12dB/oktavi, dva visokopropusna filtra strmine 6 ili 12dB/oktavi, 2 ekvalizatora te popratnih ulazno-izlaznih stupnjeva, koji služe za prilagodbe. Korišteni su filtri Sallen Key tipa kako bi se dobio što jednostavniji dizajn i što više pojednostavnilo rukovanje skretnicom. O SK filtru možete nešto više pročitati u odjeljku sa člancima.

Skretnica se može konfigurirati na sljedeće načine:

U bilo koji pojas mogu se, po potrebi, uključiti dva ekvalizatora za srednjetonsko područje, kojima se mogu ispraviti manja amplitudna izobličenja u frekvencijskom odzivu zvučnika (rezonantna nadvišenja i sl.).

Rezne frekvencije skretnice ponajprije su određene diskretno prema tercnoj raspodjeli audio područja, iako se mogu napraviti i mali pomaci dodavanjem offset kondenzatora i otpornika.

Skretnica je implementirana u mono izvedbi s balansiranim i nebalansiranim priključcima (XLR i cinch) i s vanjskim napajanjem (adapter) kako bi se uštedjelo na prostoru i smanjio mogući utjecaj smetnji iz mreže na pojedine filtre.


NISKOPROPUSNI FILTAR (LPF)

Shema niskopropusnog filtra (u daljnjem tekstu LPF) prikazana je na slici 2.

MOX low pass filterSlika 2: MOX - shema niskopropusnog filtra

Audio područje podijeljeno je u tri dekade - 25-200Hz, 250-2000Hz te 2,5-20kHz - unutar kojih se odabire rezna frekvencija po tercnoj razdiobi: 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200. Željena dekada određuje se pomoću selektora SEL3/1 i SEL3/2, dok se željena rezna frekvencija unutar dekade određuje pomoću selektora SEL1 i SEL2. Postavlja li se skretnica u 6dB mod, tada selektore SEL2 i SEL3/1 treba postaviti u položaj "6dB". Faktor dobrote Q može se mijenjati u rasponu od 0,5 do 1 pomoću selektora SEL4.

Popis dijelova:

R1, 11 63K4 R22 38K3
R2, 12 51K0 R23 29K4
R3, 13 40K2 R24 24K9
R4, 14 31K6 R25 22K1
R5, 15 25K5 R26 22K1
R6, 16 20K0 C1, 4 100nF/MKT/MKP
R7, 17 15K8 C2, 5 10nF/MKT/MKP
R8, 18 12K7 C3, 6 1nF/MKT/MKP
R9, 19 10K CX1 47pF
R10, 20 8K06 CX2, 3 47nF/MKT
R21 66K5 IC1 NE5534N


MOX low pass filter
MOX - prijenosna karakteristika LPF za 6dB i 12dB/oktavi na frekvenciji f=800Hz

MOX - prijenosna karakteristika LPF za 18dB i 24dB/oktavi na frekvenciji f=800Hz
MOX - skup nekoliko prijenosnih karakteristika LPF za 6dB/oktavi MOX - skup nekoliko prijenosnih karakteristika LPF za 12dB/oktavi
MOX - skup nekoliko prijenosnih karakteristika LPF za 18dB/oktavi
MOX - skup prijenosnih karakteristika LPF za 12dB/oktavi na frekvenciji f=800Hz za različite vrijednosti QVISOKOPROPUSNI FILTAR (HPF)


Shema visokopropusnog filtra (u daljnjem tekstu HPF) prikazana je na slici 3.

Mox hpf schemaSlika 3: MOX - shema visokopropusnog filtra

Filtar se postavlja jednako kao i LPF. Popis dijelova je isti kao i kod LPF-a.

Mox high pass filter
MOX hpf MOX hpf MOX hpq
MOX - skup nekoliko prijenosnih karakteristika HPF za 6dB/oktavi MOX - skup nekoliko prijenosnih karakteristika HPF za 12dB/oktavi MOX - skup prijenosnih karakteristika HPF za 12dB/oktavi na frekvenciji f=1200Hz za različite vrijednosti Q

 

EKVALIZATORI

Shema ekvalizatora prikazana je na slici 4.

mox equalizerSlika 4: MOX - shema niskopropusnog filtra

Pomoću selektora SEL4 "NOTCH-BOOST" određuje se način rada ekvalizatora, tj. hoće li on potiskivati određeni frekvencijski pojas (notch) ili ga izdizati ( boost).

Selektorom SEL1 određuje se središnja frekvencija ekvalizatora (od 400Hz do 5kHz u tercnoj raspodjeli), dok se selektorom SEL2 određuje faktor dobrote ekvalizatora. Selektorom SEL3 određuje se dubina potiskivanja u modu NOTCH u odnosu na vrijednost postavljenog otpornika u SEL2 (namještanje Q). Ako su, primjerice, ti otpornici jednaki, tada je potiskivanje na središnjoj frekvenciji 6dB. U modu "BOOST", SEL3 nema nikakvog utjecaja.

Selektorom SEL5 određuje se izdizanje na središnjoj frekvenciji kada ekvalizator radi u modu "BOOST" u odnosu na postavljeni otpornik u SEL2 (namještanje Q). Kada su odabrani jednaki otpornici, pojačanje ekvalizatora je 6dB. U modu "NOTCH", SEL5 nema nikakvog utjecaja.

Popis dijelova:

R1, 11, 21 100 C4 150nF
R2, 12, 22 220 C5 150nF
R3, 13, 23 470 C6 100nF
R4, 14, 24 1k C7 100nF
R5, 15, 25 2k2 C8 68nF
R6, 16, 26 4k7 C9 47nF
R7, 17, 27 7k5 C10 33nF
R8, 18, 28 10k C11 33nF
R9, 19, 29 15k C12 22nF
R10, 20, 30 22k CX1, 2 47nF
C1 220nF CX3 47pF
C1' 150nF IC1 NE5534N
C2 220nF L1 zavojnica
C3 220nF    

 

 

MOX eq
Mox eq Mox eq Mox eq mox eq
MOX - skup prijenosnih karakteristika ekvalizatora za potiskivanje od 9dB za nekoliko različitih frekvencija MOX - skup prijenosnih karakteristika ekvalizatora za različite iznose potiskivanja uz stalan Q na frekvenciji f=1kHz MOX - skup prijenosnih karakteristika ekvalizatora za različite vrijednosti potiskivanja i vrijednosti Q na frekvenciji f=1kHz MOX - prijenosna karakteristika dvaju serijski spojenih ekvalizatora namještenih da blago (3dB) potiskuju 400Hz i 3,15 kHz (često korištena ekvalizacija u praktičnim izvedbama)

 

ULAZNO-IZLAZNA POJAČALA

Shema ulazno-izlaznih pojačala prikazana je ispod.

Mox opamps

Ulazno pojačalo (sklop s IC1) služi za pretvaranje balansiranog ulaznog signala u nebalansirani te distribuciju signala prema nekoliko stupnjeva, osiguravajući pritom malu izlaznu impedanciju nužnu za ispravan rad. Koristi li se nebalansirani ulaz, tada je poželjno invertirajući ulaz (pin3) na XLR-u spojiti na signalnu masu. Nominalno pojačanje ulaznog pojačala je 0dB za balansirani i nebalansirani ulaz (uz pin 3 spojen na masu).

Izlazna pojačala (sklopovi s IC2,3 i 4) služe za pretvorbu nebalansiranog signala u balansirani te ostvarivanje male izlazne impedancije generatora, potrebne za ispravno pobuđivanje izlaznih pojačala. Koristi li se nebalansirani izlaz, tada invertirajući izlaz na XLR-konektorima (pin3) treba ostaviti odspojen. Pojačanje izlaznih pojačala je 0dB za balansirani izlaz te -6dB za nebalansirani.

Slika 5: MOX - shema ulazno-izlaznih pojačala

Popis dijelova:

R1, 2, 3, 4, 18, 24, 26 10k
R5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 25 20k
R6, 14, 21 6k81
R11, 12, 19, 20, 27, 28 100
C1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 47pF
CX1, 6, 9, 10 47nF
CX4 22pF
IC1 NE5534N
IC2, 3, 4 NE5532N

 

ISPRAVLJAČ

Shema ispravljača prikazana je na slici 6.

MOX rectifierSlika 6: MOX - shema stabiliziranog simetričnog ispravljača

Za napajanje skretnice potreban je simetrični stabilizirani napon u rasponu od +/-12 do +/-18V i male struje (do 100mA) ako se koriste standardna operacijska pojačala. Da bi dizajn bio što kompaktniji i da bi se što je više moguće izbjegle smetnje iz mreže, koristi se vanjski transformator (adapter) 12V/10VA. Nesimetrični izmjenični napon vrijednosti 12V poluvalno se ispravlja diodama D1 i D2 da bi se dobio simetrični napon, koji se stabilizira pomoću IC1 i IC2. Na pločici ispravljača nalaze se priključna mjesta za zvjezdasti razvod napajanja prema svim pločicama i za zvjezdasti spoj svih masa, kako bi se izbjegla pojava petlje masa i inducirao brum u sistem.

Popis dijelova:

R1, 4 220
R2, 3 2k2
R5 1k
D1, 2 1N4001
C1, 2 2200uF/35V
C3, 4, 5, 6 10uF/35V
C7, 8 100nF
IC1 LM317
IC2 LM337


ZAKLJUČAK

Ovakva skretnica koristan je alat za sve one koji se češće bave projektiranjem zvučničkih sustava. Relativno se jednostavno mogu postaviti mnogobrojne kombinacije prijenosnih odziva i njihovih odnosa te se, uz mjerenje mjernim mikrofonom, mogu postići najbolji rezultati, kako mjerni tako i slušni. I u slučaju kada je krajnji cilj zvučnički sustav s pasivnom skretnicom, sinteza u aktivnoj domeni može pomoći u mjerenju različitih parametara samih zvučničkih jedinica i kutije u koju se zvučnici ugrađuju te omogućiti daleko brže i jednostavnije utvrđivanje vrijednosti potrebnih elemenata pasivne skretnice i eksperimentiranje s mnogobrojnim mogućnostima, koje je kod pasivnih skretnica daleko teže ostvarivo i vremenski i financijski.

U skretnicama su korišteni standardni dijelovi - metal-film otpornici, MKT kondenzatori, standardna NE5534 i 32 malošumna operacijska pojačala i sl. - što ne znači da se u nekom specifičnom projektu ne mogu koristiti i daleko kvalitetniji i ekstravagantniji elementi. Za interno povezivanje i prespajanje korišteni su muški i ženski konektori koji se koriste u računalima (pozlaćeni) i koje je autor preuzeo iz starih računala. Pločice su dvoslojne, profesionalne izrade, crtane i dizajnirane pomoću programa Eagle. Cijela skretnica (mono) smještena je u aluminijsku kutiju dimenzija 240x200x40 mm. Na prednjoj ploči nalaze se potenciometri za regulaciju razine signala pojedinih izlaza, sklopke za isključivanje izlaza (potrebno napraviti kada se tijekom rada mijenjaju parametri filtara ili ekvalizatora) te sklopka za okretanje faze srednjepropusnog-visokopropusnog filtra.

Na slici 7 prikazan je primjer odziva jednostavne dvopojasne skretnice sa reznom frekvencijom 1kHz i nagibom od 12dB/oktavi.

Mox 12dBSlika 7: MOX - prijenosna karakteristika 12dB/oktavi dvopojasne skretnice na frekvenciji f=1kHz

Da bismo to ostvarili, potreban nam je samo jedan LPF i jedan HPF bez upotrebe ekvalizatora, prema blok shemi na slici 8.

Mox lpf hpfSlika 8: MOX - spoj skretnice za ostvarivanje prijenosne karakteristike prema slici 7.

Na slici 9 prikazan je izmjereni odziv tropojasne skretnice s nagibom 12dB/oktavi i s reznim frekvencijama 250Hz i 2,5kHz.

Mox 3waySlika 9: MOX - prijenosna karakteristika 12dB/oktavi tropojasne skretnice sa reznim frekvencijama 250Hz i 2,5kHz

Da bismo to ostvarili, potreban je jedan LPF za niskopojasni izlaz, jedan LPF i HPF za srednjepojasni izlaz te jedan HPF za visokopojasni izlaz, prikazan na slici 10.

Mox 3waySlika 10: MOX - spoj skretnice za ostvarivanje prijenosne karakteristike prema slici 9.

Na slici 11 prikazan je primjer izmjerenog odziva dvopojasne skretnice s izlazom za subniskotonski zvučnik (subwoofer). Rezovi između niskotonskog i srednje-niskotonskog pojasa su nagiba 12dB/oktavi, dok je rez između srednje-niskotonskog pojasa i visokotonskog pojasa 6dB/oktavi.

mox 2waySlika 11: MOX - prijenosna karakteristika dvopojasne skretnice sa izlazom za subniskotonski zvučnik

Još nekoliko sličica za kraj:

Mox equalizer
lpf lineout mox front Mox rear
Izgled modula ekvalizatora Izgled modula LPF Izgled modula ulazno-izlaznih pojačala Izgled prednje strane gotove skretnice Izgled stražnje strane gotove skretnice
 
You've been marked on my visitor map!Visitors since 30 Aug. 2010

 

COPYRIGHT NOTICE
This material is not public domain. It is provided for your personal use only and may not be reproduced, re-distributed, re-transmitted, copied or otherwise used in any form without the express written permission of the author. You may not upload this material to any public server, on-line service, network or bulletin board without the prior written permission of the author. The use or copying of the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.

...to top of page