PARALELNI MREŽNI FILTAR MOX_MFP1

(13 June 2006)

mox mfp1

Paralelni mrežni filtar jedna je od mogućih izvedbi mrežnog filtra kod kojega se, kako i sam naziv kaže, za filtriranje smetnji koristi paralelni element. Ovdje je to kondenzator, koji služi za sprečavanje prodora signala visoke frekvencije u uređaj i/ili kabel. Shema filtra prikazana je na slici ispod.

Filtar je smješten u jedan strujni utikač, koji se jednostavno utakne u razvodnu letvu, u utičnicu najbližu ulazu kabela. U jednu razvodnu letvu možemo postaviti i više ovakvih filtara, primjerice u svaku drugu utičnicu, pri čemu najbolji postav u konačnici valja utvrditi eksperimentalnim putem. Premda je izrada i implementacija ovakvog filtra vrlo jednostavna, on ne predstavlja ujedno i najbolje moguće rješenje. Najbolje ga je koristiti u eksperimentalne svrhe kako bismo jeftino i lako utvrdili koliko je naš audio sustav osjetljiv na smetnje iz mreže, odnosno koliko su te smetnje prisutne u mreži i koliko utječu na rad audio sustava. Za očekivati je da će primjena ovakvog filtra u smetnjama opterećenoj mreži donijeti poboljšanje reprodukcije visokotonskog dijela audio spektra, koji bi trebao postati jasniji, definiraniji i prozračniji. U tom slučaju, najvjerojatnije će biti nužno i svrsishodno graditi i kompleksnije (i, naravno, skuplje) filtre.

Kondenzator CX (crvene boje) ima vrijednost od 100 do 470nF/250V AC/X2, dok se vrijednosti paralelnih kondenzatora CY (plave boje) kreću od 1nF do 10nF/250V AC/Y. Kondenzator CX ima ulogu smanjenja simetričnih smetnji (tj. smetnji koje se pojavljuju između faze i nule), dok CY kondenzatori djeluju i na simetrične i na asimetrične smetnje, koje se pojavljuju u faznom i/ili nultom vodiču u odnosu na uzemljenje. CX kondenzator treba biti X2 tipa, MKT ili MKP. CY treba biti Y tipa i uglavnom je keramički. Ovi se kondenzatori mogu naći u starim VGA monitorima i računalnim napajanjima, a izrađuju ih razni proizvođači, od Iskre do Panasonica.

Pri izboru utikača koji ćemo koristiti za ugradnju filtra, valja prvenstveno paziti da u utikaču ima dovoljno prostora za smještaj kondenzatora. Gumeni Kopp (IP44) utikač pokazao se izvrsnim za ovu svrhu. Na donjim slikama prikazana je izvedba filtra. Filtar se jednostavno implementira tako da ga uključimo u razvodnu letvu ili razvodnik s dva mjesta i sl. Iscrpnija analiza načina rada, prednosti i mana paralelnog filtra slijedi uskoro u posebnom članku o mrežnim filtrima.COPYRIGHT NOTICE
This material is not public domain. It is provided for your personal use only and may not be reproduced, re-distributed, re-transmitted, copied or otherwise used in any form without the express written permission of the author. You may not upload this material to any public server, on-line service, network or bulletin board without the prior written permission of the author. The use or copying of the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.

...to top of page