SERIJSKI MREŽNI FILTAR MOX_MFS1

(19 June 2006)

Serijski mrežni filtar, kako mu samo ime kaže, sadrži reaktivne elemente, tj. zavojnice vezane u seriju s opterećenjem. Svojom frekvencijski promjenjivom impedancijom zavojnice smanjuju prolaz visokofrekvencijskih smetnji u naš uređaj, dok istodobno ne smetaju prolazu struje osnovne, korisne, mrežne frekvencije. Zavojnice se definiraju svojim induktivitetom, maksimalnom opteretnom strujom te maksimalno dopuštenom, istosmjernom komponentom struje koja neće dovesti jezgru u zasićenje.

U pravilu, kod serijskih filtara, uz serijski postavljene zavojnice, uvijek nalazimo i paralelno postavljene kondenzatore pa zavojnice imaju ulogu potiskivanja asimetričnih smetnji, dok kondenzatori potiskuju simetrične smetnje. Ovakve bi filtre, stoga, možda bilo preciznije zvati serijsko-paralelnim filtrima, ali o općenitim, tehnološkim detaljima filtara bit će više riječi u posebnom članku.

U ovomu projektu cilj nam je prikazati izradu serijskog filtra, koristeći elemente (zavojnice i kondenzatore) koji se mogu naći u starim, rashodovanim, računalnim monitorima i mrežnim napajanjima (slika 1). Zavojnica koju ćemo upotrijebiti prikazana je na slici 2 i može se naći u gotovo svim VGA monitorima. Induktivitet joj iznosi od 15 do 20mH po namotaju, dok je maksimalna opteretna struja 3A.

Slika 1
Slika 2

Kondenzator koji ovdje koristimo je standardni MKT kondenzator vrijednosti 220nF ili 470nF, X2 klase, proizvođača Okaya (slika 3). Ovakve kondenzatore, uzgred rečeno, koristi i Shunyata u svojim Hydra filtrima. Mogu se koristiti još i izvrsni Iskrini MKP, Panasonicovi (slika 4) ili ROE kondenzatori.

Slika 3

Slika 4

Shema filtra dana je na slici 5. Na shemi su prikazana dva, zapravo jednaka filtra, koja se smještaju na pločicu dimenzija 8x10 cm. Smještaj na pločici prikazan je na slici 6.

Slika 5

Slika 6

Svaki se filtar sastoji od dva serijski vezana serijska filtra. Zavojnice L1 i L2 spojene su u balansiranom-kompenzacijskom spoju, što znači da ne potiskuju simetrične struje (one koje ulaze i izlaze iz filtra jednakom vrijednošću), kakva je i naša korisna struja koja odlazi u potrošač. Za asimetrične smetnje/struje, zavojnice predstavljaju veliku impedanciju te ih prigušuju. Kondenzatori CX1-4 služe za potiskivanje simetričnih smetnji. CY kondenzatori služe za dodatno potiskivanje i simetričnih i asimetričnih VF smetnji. Njihova vrijednost ne smije, iz sigurnosnih razloga, prelaziti 4-10nF.

Ovakvi se filtri mogu pojedinačno opteretiti do 3A te izuzetno uspješno koristiti za napajanje potrošača manje snage, kao što su izvori signala, pretpojačala i izlazna pojačala manje snage. Pločicu s elementima treba ugraditi u prikladnu metalnu kutiju (po mogućnosti od željeza ili aluminija) te ožičiti sukladno pravilima o postupanju s naponima opasnima po život.

Filtar će biti ugrađen u jedan kompleksan uređaj za filtraciju mrežnog napajanja, kada će biti objavljeni i prvi mjerni rezultati (potiskivanje smetnji ovisno o frekvenciji).

 

COPYRIGHT NOTICE
This material is not public domain. It is provided for your personal use only and may not be reproduced, re-distributed, re-transmitted, copied or otherwise used in any form without the express written permission of the author. You may not upload this material to any public server, on-line service, network or bulletin board without the prior written permission of the author. The use or copying of the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.

...to top of page