GRIDMOX 2 POWER CONDITIONER

(15 July 2006)

 

Gridmox 2

Gridmox 2 je kondicioner mrežnog napona koji, za razliku od Gridmoxa 1, ima odvojni transformator snage 1kVA, kojim se bez problema može napajati cjelokupni audio sustav srednje snage. Blok shema Gridmoxa 2 prikazana je na slici 1, a konkretna implementacija na slici 2, na kojoj se vidi unutrašnjost uređaja.

Gridmox schematicSlika 1

Slika 2

Središnji je dio uređaja odvojni transformator prikazan na slici 3.

Gridmox transformerSlika 3

Odvojni transformator ima odcjepe na primarnoj strani od 200 do 240V, u koracima od 10V, čime se mrežni napon iz utičnice može namjestiti na točno 220 ili 230V na sekundarnoj strani. Time se rješava jedan od najvećih problema audio sustava, a to je neprimjerena razina mrežnog napona napajanja (uglavnom je mrežni napon prenizak). Druga zanimljiva osobina transformatora je elektrostatski zaštitni namot, koji služi za elektrostatsku izolaciju primarnog i sekundarnog namota odvojnog transformatora, čime se onemogućava prodor VF smetnji s primara na sekundar preko parazitnih kondenzatora između namota. Treća značajka transformatora je pretvorba mrežnog napajanja iz nebalansiranog u balansirani. Izlazni priključci balansiranog transformatora više nemaju linijski i nulti priključak u odnosu na uzemljenje, već dva priključka jednakog napona (115V) prema uzemljenju. Ovim načinom spoja postiže se bolje potiskivanje smetnji koje dolaze iz mreže, kao i onih koje generiraju sami uređaji na sekundarnoj strani. Osim toga, smanjuje se naprezanje unutar uređaja (posebice transformatora) jer je najveći napon u odnosu na uzemljenje ovdje dvostruko smanjen.

Unutar uređaja nalazi se jedan dvostruki filtar MOX_MFS4, kod kojega je jedan izlaz spojen izravno na izlaz 4 kondicionera, dok je drugi izlaz spojen na odvojni transformator. Filtar je prikazan na slici 4. Elementi filtra dimenzionirani su tako da mogu izdržati struju od 8A, što je sasvim dovoljno za ovu namjenu. Izlaz 5 spojen je izravno na ulazni priključak, s time da je na same stezaljke postavljen jedan kondenzator u svrhu osnovnog filtriranja. U normalnom radu služimo se izlazima 1, 2 i 3, koji su spojeni na sekundar odvojnog transformatora, dok izlazi 4 i 5 služe za eksperimentiranje. Izlazi 1, 2 i 3 dodatno su blokirani paralelnim kondenzatorima 470nF/250VAC/X2 (slika 5).

Slika 4

Slika 5

Mjerenje ulaznog i izlaznog napona izvedeno je digitalnim mjernim modulom (slika 6), koji se napaja malim mrežnim transformatorom (2-3VA, slika 7).

Slika 6

Slika 7

Ulazni priključak napajanja izveden je oklopljenim mrežnim kabelom 3x2,5mm2, duljine 2m, koji se u uređaju izravno spaja na razvodne redne stezaljke (slika 8). Oklop kabela spaja se s jedne strane na kućište (slika 9) te na priključni shuko konektor s druge. Prekostrujna zaštita izvedena je automatskim osiguračem od 10A (slika 10).

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Kao što je bilo rečeno kod Gridmoxa 1, pozitivni učinci ovakvih uređaja ovisit će o stanju mrežnog priključka na koji se spaja audio sustav. Cijena izgradnje kreće se oko 400-500 eura. Najskuplji element je kvalitetan transformator, koji košta približno 1000 kn. Transformator koji je ugrađen u Gridmox 2 iznimne je kvalitete, a napravila ga je tvrtka Hust iz Podsuseda. Ovakva investicija svakako se isplati svima onima koji imaju problema s preniskim mrežnim naponom, njegovim oscilacijama i nečistoćama. Naime, koristeći Gridmox 2, napon se može namjestiti na optimalnu vrijednost, a smetnje značajno reducirati, i sve to bez značajnijih pogoršanja u reproduciranom dinamičkom opsegu audio sustava.

Prvo poboljšanje koje je filtar unio u moj audio sustav je potpuna eliminacija kratkih "klikova" koji bi se znali čuti iz zvučnika pri paljenju i gašenju različitih uređaja po stanu. Moje malo hibridno pojačalo bivalo je izbezumljeno tim napadima iz mreže, ali mi se čini da je u Gridmoxu 2 konačno dobilo moćnog zaštitnika, pod čijim okriljem sada svira primjetno lakše, preciznije i prozračnije. Ako sam se u kojem trenutku i zapitao je li imalo smisla graditi sve te filtre, u Gridmoxu 2 dobio sam nedvosmislen odgovor.


TOP 

Povezani članci:

Gridmox

power cordCOPYRIGHT NOTICE
This material is not public domain. It is provided for your personal use only and may not be reproduced, re-distributed, re-transmitted, copied or otherwise used in any form without the express written permission of the author. You may not upload this material to any public server, on-line service, network or bulletin board without the prior written permission of the author. The use or copying of the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.